Novinky

3.10.2015 sa bude konať Pretek Prašických kynológov s zadanim skušky - IPO 1, ZM, SVV1, SVV2. Prihlasovať sa môžte na email : kkprasice@gmail.com .
Tešíme sa na Vašu účasť !

Sponzori

OU Prašice

PPD Prašice

Zväz Športovej Kynológie SR

FA Discovery Zuzana

ZOO Chov Topoľčany

VVS sk

Najdete nás na:

Post

2015


2014


 Pretek prašických kynológov 23. ročník

 

2013


Pretek prašických kynológov 22. ročník

Ľubica Bruchatá – Alma z pohoria Tribeč – SVV1 – 1. miesto

Milan Duchoň – Xaro Jipo-Me – SVV1 – 5. miesto

Peter Pista – Agent z Malého mesta – SVV1 – 8. miesto

Jaroslav Čačík – Ambra od Frenkyho – SVV2 – 2. miesto

Peter Detko – Kity z Petrovho dvora – 4. miesto

2012


Pretek prašických kynológov 21. ročník

Ľubica Bruchatá – Alma z pohoria Tribeč – ZM – 1.miesto

Ľubica Bruchatá – Rendy – SVV2 – 2. miesto

Jaroslav Čačík – Ambra od Frenkyho – SVV2 – 1. miesto

Peter Detko – Kity z Petrovho dvora – SVV1 – 1. miesto

 

2011


 16.4 Nitra – Lapáš – oblastná výstava NO 

Pavol Maduch – Quinty Mineo

27.8. ZKL Alekšince 

Milan Duchoň – Xaro Jipo – Me – 4.miesto

Ján Sedmák – Bona – 10.miesto

Peter Detko – Kity z Petrovho dvora – 12. miesto

10.9. ZKL Čakajovce 

Peter Detko – Kity z Petrovho dvora

Erik Grežďo – Keisy z Petrovho dovra

Ján Sedmák – Bona

17.9. Národný pohár Zbehy 

Ján Sedmák – Bona – 6.miesto

Peter Detko – Kity z Petrovho dvora – 8. miesto

Milan Duchoň – Xaro Jipo-Me

15.10. ZKL Nitra 

Peter Detko – Kity z Petrovho dvora

Milan Duchoň – Xaro Jipo-Me

Ján Sedmák – Bona

22.10. František Kučma – Fatty z Kraje Husitu – Bonitácia Senica

2010


 24.4 Skúšky Prašice SVV1

Peter Detko Hasso z Petrovho dvora ,

Ľubica Bruchatá – Rendy,

Jaroslav Čačík Ambra od Frenkyho

28.8. Pohár starostu obce Alekšince 9. ročník

 Ľubica Bruchatá – Rendy

Peter Detko – Vera Ben – Ju

11.9. Pohár starostu obce Čakajovce

Peter Detko – Vera Ben – Ju – 4. miesto,

Ľubica Bruchatá – Rendy – 5.miesto

18.9. Národný pohár Zbehy 

 Peter Detko – Vera Ben – Ju – 4 miesto,

Ľubica Bruchatá – Rendy – 9. miesto

16.10. ZKL Nitra 

Peter Detko – Vera Ben – Ju – 5.miesto,

Jozef N. – Bak – 3. miesto