Novinky

3.10.2015 sa bude konať Pretek Prašických kynológov s zadanim skušky - IPO 1, ZM, SVV1, SVV2. Prihlasovať sa môžte na email : kkprasice@gmail.com .
Tešíme sa na Vašu účasť !

Sponzori

OU Prašice

PPD Prašice

Zväz Športovej Kynológie SR

FA Discovery Zuzana

ZOO Chov Topoľčany

VVS sk

Najdete nás na:

Kontakt

Ohľadom času cvičenia a ďalších informácii volajte :

Peter Detko
0902 103 184

Ing. Ľubica Bruchatá
0902 124 448

Bc. Peter Pista
0948 666 171

email: kkprasice@gmail.com

Nájdete nás za areálom OFK Prašice

mapa_cvičak