Novinky

3.10.2015 sa bude konať Pretek Prašických kynológov s zadanim skušky - IPO 1, ZM, SVV1, SVV2. Prihlasovať sa môžte na email : kkprasice@gmail.com .
Tešíme sa na Vašu účasť !

Sponzori

OU Prašice

PPD Prašice

Zväz Športovej Kynológie SR

FA Discovery Zuzana

ZOO Chov Topoľčany

VVS sk

Najdete nás na:

História


 

Kynologický klub Prašice bol založený ustanovujúcou schôdzou dňa 24.3.1985 za účasti 13 členov. Na tejto schôdzi bol zvolený výbor kynologického klubu, ktorého predsedom sa stal Ľudovít Kovačik do roku 1987. V roku 1988 bol predsedom Marián Pokus. Od roku 1989 opäť Ľudovít Kovačik až do roku 1999. Od roku 2000 vedie klub Peter Detko.Pod záštitou Zväzarmu zotrvali až do roku 1990. Od r. 1991 patrili pod asociáciu Zväzu technických a športových činností (ZTŠČ). Od roku 1993 prešli pod novovzniknutý Zväz športovej kynológie a ako základná organizácia, od roku 1999 je klub registrovaný na Ministerstve vnútra SR ako samostatný subjekt.Od roku 1985 až dodnes bolo v klube registrovaných 97 členov. K rok 2009 klub registruje 14 dospelých a 7 mládežníkov. Za uplynulé obdobie bolo vyškolených 8 členov na funkciu výcvikár – figurant.Kynologický klub usporiadal stoštrnásťkrát skúšky z výkonu, zúčastnilo sa ich 59 psovodov, z tohto počtu uspelo 45. Za bývalého Zväzarmu kynologický klub usporiadal dvanásťkrát okresné kolo Branného viacboju kynológov (BVK), za samostatnosti klubu usporiadali trinásť ročníkov BVK, z toho posledných šesť ročníkov je pod záštitou obce a nazýva sa „ O pohár starostu obce Prašice“. Od roku 1992 pravidelne každý rok usporadúvajú „Preteky prašických kynológov“. V tomto (2009) to bude 18. ročník ( 3.10.2009), na ktorý sú pozvaní aj kynológovia zo Švajčiarska a Belgicka.Branný viacboj kynológov – okresné kolo Duchonka 1980 Jubilejný 10.ročník (14.10.2001) sa konal pod názvom Pohár starostu obce Prašice a Pohár veliteľa domobrany armády SR, kde sa stretli psovodi športovej a služobnej kynológie. Služobnú kynológiu reprezentovala armáda Belgického kráľovstva, armáda Českej republiky, armáda Slovenskej republiky, polícia a železničná polícia.
Kynologický klub Prašice sa 24.októbra 2009 stal usporiadateľom bonitácie nemeckých ovčiakov a súčasťou jesenného programu súťaží bude aj 2. ročník klubových pretekov mládežníkov, kde si mládežníci so svojimi psami preveria svoje schopnosti podľa platného Národného skúšobného poriadku SVV1.Členovia klubu sa zúčastňujú i súťaží v iných kluboch, kde dosahujú tiež dobré výsledky. Výcvik psov pre športovú kynológiu sa prevádza pravidelne jedenkrát týždenne. Táto činnosť by sa inak nedala vykonávať bez podpory miestnych a pomocnej ruky sponzorov.